top of page
Farming Field

Agroindustrijska
korporacija Beograd

Matični broj: 07042230

PIB: 100000717

Status kompanije: Aktivno

Datum osnivanja: 08.01.1955.

Pravna forma: Akcionarsko društvo

Delatnost: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica (0111)

bottom of page